Mała instytucja płatnicza

Mała instytucja płatnicza (MIP) została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na podstawie dyrektywy PSD2. MIP jest uproszczonym wariantem Krajowej instytucji płatniczej i zapewnia możliwość świadczenia usług płatniczych zdecydowanie szerszemu kręgowi podmiotów. Mała instytucja płatnicza może na podstawie przepisów:

  • przechowywać środki na rachunkach płatniczych i realizować transakcje płatnicze,
  • przeprowadzać transfery pieniężne i przekazy pieniężne,
  • kredytować transakcje,
  • obsługiwać płatności w instrumentach płatniczych – bramki płatnicze, telefony etc.

Bardzo dużą zaletą Małej instytucji płatniczej jest możliwość prowadzenia jej w postaci działalności hybrydowej. Dzięki temu jako podmiot możesz świadczyć równocześnie usługi niefinansowe. Uniwersalność w tym zakresie pozwala m.in. prowadzić sklep, marketplace lub np. hurtownię, która zaoferuje swoim użytkownikom lub klientom płatności w oparciu o indywidualny, własny system płatności. Niestety MIP przez to, że charakteryzuje się niższym wymogami – posiada również pewne ograniczenia. Głównie są to limity transakcyjne w postaci braku możliwości przechowywania kwoty większej niż 2000 EUR dla jednego klienta, a także 1 500 000 EUR miesięcznie. Ponadto art. 117f ust. 2 Ustawy o usługach płatniczych wskazuje także, że że usługa płatnicza musi być wykonana w całości na terytorium RP.

 

Istnieją jednak sposoby pozwalające nieco zmniejszyć dotkliwość ograniczeń związanych z MIP. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na ten temat, zapraszam do kontaktu!

Łukasz Jabkowski prawnik / compliance officer

Pisaliśmy o tym