Tokenizacja

Podstawową kwestią dotyczącą tokenizacji projektu jest jej legalność w Polsce. Mimo, iż brak jest regulacji dotyczących takiego sposobu pozyskania kapitału, to możemy bez wątpliwości stwierdzić, że stokenizowanie przedsięwzięcia jest w pełni legalne.

 

To jakie warunki musisz spełnić, aby przeprowadzić zgodną z prawem tokenizację, zależy od rodzaju tokenu jaki chcesz wyemitować. Charakterystyka emitowanego kryptoaktywa decydować będzie zatem o tym, czy Twój projekt może zostać objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i czy konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Komisji, emisja tokeny utility, funkcjonujące jako vouchery (lub bony użytecznościowe), nie jest objęta nadzorem finansowym.

 

Jeżeli nie wiesz czy Twój token podlega pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, możesz zwrócić się do mnie. Pomogę wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu. Zapraszam do kontaktu!

Łukasz Jabkowski prawnik / compliance officer

Pisaliśmy o tym