Usługi płatnicze w Polsce

Wiele polskich regulacji odnoszących się usług płatniczych stanowi realizację dyrektywy PSD, której celem było otwarcie rynku finansowego na nowe podmioty. Dzięki temu aktualnie podmioty inne niż wyłącznie banki oferują świadczenie usług płatniczych, które znajdują się wymienionych w załączniku do tej dyrektywy. Dodatkowo instytucje z tego aktu prawnego zostały objęte dodatkowym nadzorem ostrożnościowym. Oznacza to, ze klienci i użytkownicy korzystający z usług płatniczych mogą czuć się bezpiecznie.

 

PSD wprowadziła m.in. wymóg uzyskania zezwolenia na świadczenia usług przez instytucje płatnicze. Oprócz tego w ograniczonym ograniczonym zakresie usługi płatnicze mogą być też prowadzone bez zezwolenia. Do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy zostały wdrożone Ustawą o usługach płatniczych (UUP) i to właśnie one będą definiowały czy do Twojego biznesu dopasujemy Małą instytucję płatniczą czy też Krajową instytucję płatniczą.

 

Pozwól, że dokonamy analizy Twojego pomysłu na biznes i dopasuje najbardziej korzystne rozwiązanie. Ponadto doradzę Ci na każdym etapie rejestacji, a także na Twoje życzenie zajmę się kwestiami formalnymi. Zapraszam do kontaktu!

Łukasz Jabkowski prawnik / compliance officer

Pisaliśmy o tym