Uzyskiwanie licencji

Mała instytucja płatnicza

 

W zakresie trzeba mieć na uwadze, że uzyskanie statusu MIP lub KIP wiąże się z prowadzeniem działalności w charakterze regulowanym. MIP nie wymaga uzyskania zezwolenia ze strony KNF. Tutaj wystarczy wyłącznie wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych. Rejestracja dokonywana jest na na podstawie wniosku i tutaj warto mieć na uwadze wymogami, jakie należy spełnić, aby uzyskać pozytywne rozpatrzenie. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru związanego z Małą instytucją płatniczą należy dodać załączniki, takie jak:

 • opis usług płatniczych, które zamierzasz świadczyć, które przedstawione powinny zostać w formie schematu graficznego,
 • wskazaniem, do którego z rodzajów usług będą należeć elementy Twojej oferty również w postaci graficznej,
 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodności podanych informacji z prawdą razem z klauzulą karalności,
 • ewentualnie pisemne zawiadomienie art. 85 ust. 2 w związku z art. 117i ustawy o usługach płatniczych, jeśli przewidujesz świadczenie usług za pośrednictwem agentów.

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Na tym jednak formalności się nie kończą, dlatego proponuję doradztwo w zakresie formalności, które zwiększy prawdopodobieństwo wydania pozytywnej decyzji w Twojej sprawie.

 

Krajowa instytucja płatnicza

 

Uzyskanie statusu Krajowej instytucji płatniczej z kolei jest procedurą zdecydowanie bardziej szczegółową i restrykcyjną. Poza koniecznością spełnienia wymogu odpowiedniej formy prawnej czy posiadania odpowiednio dużego kapitału założycielskiego, trzeba również złożyć wniosek. Ten składany jest w formie pisemnej i wymaga stosownie z art. 61 Ustawy o usługach płatniczych zebrania dokumentów, takich jak:

 • numer wpisu do KRS,
 • statut, akt założycielski bądź umowa spółki,
 • procedury AML/CFT,
 • systemy identyfikacji, zarządzania ryzykiem i szacowania ryzyka,
 • audyt wewnętrzny,
 • listę usług płatniczych, które zamierzasz świadczyć,
 • inne wynikające z przepisów.

 

Wpis jest tutaj nieodpłatny, jednak opłacie w wysokości 1250 EUR podlega wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze KIP. To jednak jedynie część formalności, dlatego jeśli masz wątpliwości lub pytania – skontaktuj się ze mną!

Łukasz Jabkowski prawnik / compliance officer

Pisaliśmy o tym