Czym różni się MIP od Krajowej Instytucji Płatniczej?

20 czerwca 2022
/ Łukasz Jabkowski

Wielu przedsiębiorców zdecydowanych, aby świadczyć usługi płatnicze zastanawia się pomiędzy Krajową instytucją płatniczą (KIP) i Małą instytucją płatniczą (MIP). W ostatnim czasie na podstawie dyrektywy PSD2 w Polsce można w formie ograniczonej działać jako MIP, który stanowi uproszczoną formę Krajowej instytucji płatniczej. Dzięki niej w ramach Małej instytucji płatniczej można realizować okrojony zakres usług płatniczych obarczony pewnymi limitami, jeśli chodzi o transakcje czy zasięg terytorium. W ramach licencji KIP możliwe jest z kolei świadczenie usług płatniczych w pełnym zakresie, ale procedura jest bardziej formalna i skomplikowana. W zamian jednak możliwe staje się wydawanie np. własnego pieniądza cyfrowego. Którą formę prowadzenia działalności w usługach płatniczych wybrać? Czym jeszcze różni się MIP od KIP? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Co wybrać – krajowa czy Mała instytucja płatnicza?

 

Wybór uzależniony jest tak naprawdę od Twoich indywidualnych preferencji. Te z kolei będą wynikać z Twojego pomysłu na biznes. Z mojego doświadczenia jednak lepiej jest zacząć od wypróbowania w praktyce Małej instytucji płatniczej. Pozwala ona skorzystać z najważniejszych usług płatniczych, takich jak np. rachunki bankowe czy przelewy, ale bez konieczności przechodzenia całego procesu związanego z Krajową instytucją płatniczą, czy posiadania kapitału założycielskiego. Rejestracja jest prostsza i nie jest konieczne uzyskanie zgody ze strony KNF, które za to okazuje się niezbędne przy KIP tak jak potem wpis do odpowiedniego rejestru. Przy Krajowej instytucji płatniczej chociażby samo przygotowanie wniosku może zająć nawet kilka miesięcy. W obu przypadkach mimo wszystko zawsze proponuję konsultację przed złożeniem odpowiednich dokumentów, gdyż poszczególne braki czy też błędy formalne mogą skutkować nie tylko wydłużeniem się całego postępowania, ale również rozpatrzeniem go np. negatywnie.

 

Na początek lepiej wypróbować Małą instytucję płatniczą

 

Działanie w formie KIP oznacza zdecydowanie większy formalizm i posiada pewne restrykcje w postaci m.in. konieczności funkcjonowania jako osoba prawna czy też wymóg niekaralności osoby zarządzającej. MIP natomiast może być prowadzony przez osobę fizyczną i niekoniecznie musi wykazać doświadczenie bądź wykształcenie w pracy z usługami płatniczymi. Niestety Mała instytucja płatnicza posiada ograniczenia. Te jednak z mojego doświadczenia można zniwelować przynajmniej w części. Przykładowo MIP nie może przechowywać kwoty większej niż 2000 EUR, jeśli chodzi o jednego klienta i więcej niż 1 500 000 EUR miesięcznie. Ponadto działalność Małej Instytucji Płatniczej jest ograniczona terytorialnie.

 

W przypadku gdy MIP będzie niewystarczający – złożymy wniosek o zezwolenie KNF

 

Wymogi prawne stawiane przed polskimi Fin-techami są ogromne, dlatego wskazuję, że na początek warto przetestować czy uproszczony MIP nie będzie dla Ciebie wystarczający. W szczególności może się tak okazać, jeśli planujesz prowadzić działalność hybrydową, czyli częściowo niezwiązaną z usługami płatniczymi. W przypadku, gdy zadecydujesz o potrzebie przejścia przez procedurę zakładania Krajowej Instytucji Płatniczej – konieczne będzie przygotowanie załączników, takich jak:

  • wykaz usług, które docelowo będziesz świadczył swoim klientom,
  • program działalności na najbliższe 3 lata razem z planem finansowym na identyczny okres,
  • oświadczenia dotyczące właścicieli, członków zarządu i powiązań kapitałowych,
  • procedurę AML/CFT,
  • system zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
  • audyt wewnętrzny,
  • ubezpieczenie OC,
  • odpowiednią gwarancję ze strony banku.

 

Zakładamy Małą instytucję płatniczą czy KIP?

 

W tym wypadku decyzję pozostawiam po Twojej stronie. Doradzę Ci co okaże się korzystniejsze dla Twojej działalności i zajmę się formalnościami, jednak wybór podejmujesz Ty. Pamiętaj, że postaram się dopasować rozwiązanie po Twoje potrzeby, jednak moje obserwacje wskazują, że warto w wielu przypadkach spróbować w świadczenia usług w ramach MIP. Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszam do kontaktu!

Autor: Łukasz Jabkowski