MIP a KIP – co wybrać?

11 maja 2023
/ Łukasz Jabkowski

Przedsiębiorcy mający zamiar rozpocząć prowadzenie działalności na rynku usług płatniczych powinni w pierwszej kolejności zadać sobie dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczy rodzaju zezwoleń lub licencji, które zobowiązani będą uzyskać. Natomiast drugie odnosi się do osobowości prawnej – MIP a może KIP? W głównej mierze wybór ten determinowany jest przez zakres świadczonych usług. Zasadniczo Mała Instytucja Płatnicza w przeciwieństwie do Krajowej Instytucji Płatniczej musi mierzyć się z o wiele większymi ograniczeniami. Co sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego biznesu? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Podobieństwa pomiędzy MIP a KIP

 

Zarówno Mała Instytucja Płatnicza, jak i Krajowa Instytucja Płatnicza:

  • Mogą świadczyć usługi płatnicze,
  • Są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Muszą spełniać określone wymogi organizacyjne. 

 

W gruncie rzeczy na tym ich podobieństwa się kończą. Dyrektywa unijna PSD2 wprowadziła uproszczoną formę instytucji płatniczej. W Polsce jest to MIP, która może wykonywać działalność taką samą, jak KIP, jednak na nieco innych zasadach.

 

Limity transakcji w Małej Instytucji Płatniczej

 

Działalność MIP ograniczają limity transakcyjne. Po pierwsze jest to limit 2 tys. euro depozytu na użytkownika. Oznacza to, że instytucja w jednym czasie może przechowywać równowartość wspomnianych 2 tys. euro przypadających na jedną osobę. Po drugie będzie to łączna suma transakcji, którą Mała Instytucja Płatnicza uprawniona jest wykonywać miesięcznie. Średnio w skali miesiąca ograniczenie to wynosi 1,5 MLN euro – natomiast rocznie 18 MLN euro. W razie przekroczenia średniej miesięcznej sumy transakcji mamy do wyboru dwie opcje: złożenie wniosku o KIP lub dostosowanie działalności do tego limitu.

 

Terytorium działalności Małej Instytucji Płatniczej

 

Mała Instytucja Płatnicza może świadczyć usługi jedynie na terytorium Polski. W powszechnej opinii jest to bardzo rygorystyczne ograniczenie. Wynika to z faktu, iż zdaniem Krajowego Nadzoru Finansowego oznacza to, że cała Twoja działalność, łącznie z realizowanymi transakcjami – musi zostać zawężona wyłącznie do granic Polski. Niestety, przedstawiciele branży nie do końca się z tym zgadzają. Jednak dopóki przepis nie zostanie zmieniony, to musimy dostosować się do wymogów regulatora. MIP oprócz usług płatniczych, które w zasadzie może wykonywać wszystkie z wyjątkiem emisji pieniądza cyfrowego, ma również możliwość prowadzenia innej działalności. W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z tzw. MIP hybrydowym, którego charakter jest dowolny, a ponadto nie musi być związany z usługami finansowymi.

 

Zakres działalności Krajowej Instytucji Płatniczej

 

Krajowa Instytucja Płatnicza uprawniona jest do świadczenia wszelkiego rodzaju usług, bez jakichkolwiek limitów. Oznacza to, że KIP może: 

  • Wykonywać działalność za granicą,
  • Emitować pieniądz cyfrowy, 
  • Realizować transakcje bez limitów miesięcznych i rocznych,
  • Przetrzymywać środki przypadające na jednego użytkownika bez żadnych limitów.

 

Co będzie lepsze? – MIP czy KIP?

 

Nie ma w tym przypadku jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wybór odpowiedniej formy prowadzenia biznesu, uzależniony jest od wielu czynników. W sytuacji, gdy ograniczenia w Małej Instytucji Płatniczej są dla Ciebie przeszkodą, powinieneś zdecydować się na Krajową Instytucję Płatniczą. Jednak uzyskanie wpisu do rejestru jako KIP wymaga większego nakładu pracy, pieniędzy i czasu. Z uwagi na to znacznie prostszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie działalności od KIP, gdyż procedury związane z jej rejestracją są o wiele prostsze. Dodatkowo pozwoli Ci to sprawdzić, jak odnajdujesz się na rynku usług finansowych. Z mojego doświadczenia wiem, że dużo łatwiej przejść przez etap MIP, aby następnie rozszerzyć zakres oferty i złożyć wniosek o Krajową Instytucję Płatniczą.

 

Zastanawiasz się co wybrać – Mała Instytucja Płatnicza czy Krajowa Instytucja Płatnicza?

 

Wybór pomiędzy Małą Instytucją Płatniczą a Krajową Instytucją Płatniczą w głównej mierze uzależniony jest to charakteru Twojej działalności. Dlatego też kwestia ta wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Łukasz Jabkowski