AML w małej instytucji płatniczej – ile osób?

31 października 2023
/ Łukasz Jabkowski

Obecnie Małe Instytucje Płatnicze (MIP) odgrywają coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań finansowych dla szerokiej gamy klientów. Rosnąca popularność w sektorze płatności oznacza tym samym zwiększone wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W poprzednim artykule poruszyłem kwestię nowego obowiązku raportowania danych statystycznych odnośnie AML do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Natomiast w tym wpisie przybliżę nieco temat dotyczący liczby osób niezbędnych do prawidłowej realizacji procedury Anti-Money Laundering. Ile osób potrzeba do AML w MIP? Więcej informacji na ten temat znajdziesz właśnie tutaj.

 

 

AML w jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Wiele wątpliwości wśród instytucji obowiązanych budzi kwestia dotycząca zatrudnienia nowych osób do pełnienia funkcji związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czy jest to konieczne? Odpowiedź brzmi, to zależy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) sytuacja jest całkowicie jasna. Na podstawie art. 9 ustawy AML osoba wykonująca działalność pełni wszystkie funkcje w zakresie AML. Oznacza to, że odpowiada za wdrażanie, wykonywanie i zapewnianie zgodności całej procedury.

 

AML w spółce z o.o.

 

Weźmy za przykład dwuosobową spółkę, która będąc nowym start-upem działa jako Mała Instytucja Płatnicza. Czy w takiej sytuacji należy zatrudniać dodatkowych pracowników? Zasadniczo wydaje się, że nie. Wynika to z faktu, iż możliwe jest wyznaczenie jednej osoby z art. 7 jako członka organu zarządzającego i odpowiedzialnego za wdrażanie i wykonywanie ustawowych obowiązków. Natomiast art. 6 i 8 może zostać połączony w osobie drugiego wspólnika. Wówczas będzie on ponosił odpowiedzialność za prawidłową realizację procedury AML i raportowanie. Ponadto istotna jest rozdzielność kompetencyjna tych dwóch osób. Ważne by tylko jedna z nich piastowała stanowisko członka zarządu w spółce.

 

AML w korporacjach

 

W przypadku organizacji o dużych obrotach regulator wymaga pełnej, personalnej struktury organizacyjnej. Wiąże się to z koniecznością wyznaczenia od 3 do 4 osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków AML. Będą to m.in.:

  • Członek zarządu,
  • Osoba zatrudniona na poziomie wyższego szczebla kadry kierowniczej,
  • Pracownik w trybie art. 8 ustawy AML, czyli officer AML,
  • Dodatkowo – substytut oficera AML w razie wystąpienia choroby bądź niedyspozycyjności.

 

Stanowisko zastępcy oficera AML nie jest regulowane ustawowo. Jednak na podstawie protokołów pochodzących z kontroli widzimy, że takie zalecenia się pojawiają.

 

Czy usługi AML można outsourcować?

 

W gruncie rzeczy tak. Ustawa posługuje się terminem pracownik. Jednak z tego, co widzimy w protokołach z kontroli – nie ma odgórnego wymagania, aby był to pracownik zatrudniony na umowie o pracę. Takie uchybienie w oczach organu nie powinno prowadzić do nałożenia kary administracyjnej, jeśli dana firma w pełni realizuje nałożone zobowiązania. W gestii instytucji obowiązanej pozostaje zapewnienie zgodności, aby trzeci podmiot wywiązywał się z ustawowych powinności. Na samym końcu należy również pamiętać o właściwym udokumentowaniu wskazania wszystkich osób ponoszących odpowiedzialność za obszar AML. Mowa tutaj m.in. o pisemnym wyznaczeniu i przyjęciu tego wyznaczenia przez danego pracownika.

 

Masz wątpliwości odnośnie procedury AML w Twojej firmie?

 

Jeśli jako przedsiębiorca borykasz się z jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi wdrożenia procedur AML w Twojej firmie – skontaktuj się ze mną. Obecnie współpracuję z szerokim spektrum podmiotów, pomagając im dostosować się do wymogów Anti-Money Laundering. Razem z moim doświadczonym zespołem jesteśmy gotowi do analizy Twojej sytuacji oraz zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań. Zrozumienie i skuteczna implementacja procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kluczowym elementem utrzymania dobrego imienia i zaufania w biznesie.

Autor: Łukasz Jabkowski