Nowe obowiązki raportowe MIP

28 czerwca 2023
/ Łukasz Jabkowski

W marcu 2023 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zwrócił się do prezesów Małych Instytucji Płatniczych (MIP) z komunikatem odnośnie nowelizacji zasad raportowania danych statystycznych w zakresie AML. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 lipca 2023 roku i będą dotyczyć wykonywania obowiązków w kwestii przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na czym to polega? Jakie wyznaczono terminy na przygotowanie i dostarczenie raportów do urzędów? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Na czym będzie polegać obowiązek raportowania?

 

Raportowanie danych odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z uwagi na to konieczne jest posiadanie zarejestrowanego konta przypisanego do określonej instytucji obowiązanej wraz z zatwierdzonym podpisem kwalifikowanym. Obecnie zakładka dotycząca raportowania danych statystycznych na stronie urzędu nie została jeszcze aktywowana.

 

Jakie informacje w MIP podlegają raportowaniu?

 

Wraz z przekazaniem komunikatu o nowych obowiązkach – GIIF opublikował również formularz, do którego można uzyskać dostęp bez logowania. W jego treści umieszczone zostały informacje odnośnie tego, jakie mniej więcej dane będą podlegały raportowaniu. Wedle moich ustaleń są to w gruncie rzeczy dane statystyczne związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie AML. Przykładowo może być to:

  • Liczba klientów odpowiednio zakwalifikowanych na niskim, średnim bądź dużym ryzyku,
  • Liczba klientów, którzy nie dysponują polskim obywatelstwem,
  • Liczba przypadków, w jakich napotkane zostały trudności w procesie weryfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  • Liczba przekazanych zgłoszeń do GIIF,
  • Liczba przypadków, w których zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego okazało się niemożliwe, skutkując tym samym nieprzeprowadzeniem transakcji bądź rozwiązaniem stałego stosunku gospodarczego z klientem.

 

Termin przygotowania raportu za 2023 rok

 

Co ważne, pierwszym okresem, za jaki należy sporządzić raport, jest II kwartał 2023 roku. Następnie przedsiębiorca zobligowany jest przesłać go do urzędu za pośrednictwem strony internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w okresie od 1. do 14. lipca. Za następny kwartały należy przygotować raport odpowiednio w terminie do 14. dnia po upływie danego kwartału. Niespełnienie tego obowiązku będzie groziło nałożeniem kary administracyjnej. Ponadto przekazywane informacje mogą być weryfikowane w toku np. przeprowadzanej przez GIIF kontroli. Oznacza to, że Małe Instytucje Płatnicze i instytucje obowiązane muszą zadbać o to, aby wewnętrzne systemy w zakresie AML sprawnie ewidencjonowały wszystkie dane, tak by w łatwy sposób je filtrować, wyciągać i przedkładać na potrzeby właśnie raportowania.

 

Masz wątpliwości w zakresie raportowania danych w Małej Instytucji Płatniczej?

 

Kwestię praktycznych problemów związanych z raportowaniem, czyli omówienie poszczególnych pytań lub elementów formularza GIIF-u, będziemy poruszać w kolejnych artykułach. Prawdopodobnie odbędzie się to po pierwszej turze raportowania przez Małe Instytucje Płatnicze. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami. Umówimy spotkanie, a my postaramy się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Łukasz Jabkowski