Warzywniak – najważniejsze zmiany dla MIP

8 listopada 2023
/ Kamil Hupajło

29 września 2023 roku weszła w życia znacząca większość przepisów znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych. Część z nich będzie dotyczyła działalności operacyjnej Małych Instytucji Płatniczych (MIP). Ta szeroko zakrojona ustawa, znana również jako „warzywniak,” zawdzięcza swoją nazwę wielu różnorodnym i obszernym zmianom, które wprowadza w aż czterdziestu dwóch ustawach odnoszących się do poszczególnych aspektów rynku finansowego. Jedna z istotnych aktualizacji związana jest m.in. z kwestią raportowania danych statystycznych do GIIF. Jednak najważniejszym obszarem, w jakim regulacje dokonują zmian to przede wszystkim procedura rejestracyjna. Na czym to polega w praktyce? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru dostawców usług płatniczych

 

Od końcówki września Mała Instytucja Płatnicza składająca wniosek o wpis do rejestru dostawców usług płatniczych, będzie musiała przedłożyć wszystkie dokumenty wymagane dla tego rodzaju instytucji. Dotyczy to m.in.:

  • Procedury zarządzania ryzykiem,
  • Procedury AML,
  • Programu działalności i planu finansowego – dokumenty składane na pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności,
  • Innych dokumentów wymaganych ustawowo.

 

Dotychczas procedura ubiegania się o wpis do rejestru dostawców usług płatniczych polegała na złożeniu przez Małą Instytucję Płatniczą wniosku na formularzu udostępnionym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W tym zakresie konieczne było przedłożenie dokumentów w trybie tzw. pisma sektorowego, które instytucje otrzymywały po wpisie do rejestru. Obecnie według znowelizowanych przepisów MIP będzie musiał być gotowy już na samym początku. Dodatkowo od stycznia 2024 roku jednym z nowych obowiązków jest wskazanie specjalnego rachunku bankowego, za pośrednictwem którego podmioty będą dokonywać transakcji płatniczych w imieniu swoich użytkowników. Ma to na celu przede wszystkim ochronę środków, aby były odseparowane od głównego rachunku spółki.

 

Przekroczenie ustawowych limitów transakcyjnych przez MIP

 

Aktualizacji przepisów dokonano również w zakresie przekroczenia limitu transakcji przez Małą Instytucję Płatniczą. Do tej pory MIP, który przekroczył limit, miał możliwość podjęcia decyzji w kwestii tego, czy dostosowuje swoją działalność lub składa wniosek o powołanie Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP). Rozwiązanie to nadal będzie dostępne. Jednak złożenie wniosku o KIP do niedawna uprawniało MIP do działania bez limitów transakcyjnych. Obecnie od końcówki września 2023 MIP będzie mógł przekroczyć ten limit wyłącznie do kwoty wskazanej w zgłoszeniu o przekroczeniu do KNF. W mojej opinii jest do wyraźnie duże ograniczenie. Nie mniej ma to za zadanie przeciwdziałanie zjawisku, które często miało miejsce w przeszłości. Mowa tutaj m.in. o sytuacji, kiedy Mała Instytucja Płatnicza nieco celowo wykorzystywała dostępne rozwiązania i składała wniosek o powołanie KIP, aby móc operować bez limitów transakcyjnych.

 

Zaostrzenie odpowiedzialności członków zarządu

 

Kolejny obszar zmian dotyczy zaostrzenia odpowiedzialności członków zarządu w Małej Instytucji Płatniczej. Jednak tutaj należy dopatrywać się pozytywów w zakresie dywersyfikacji odpowiedzialności. Dzięki temu na poziomie zarządu możliwe stanie się wyznaczenie zadań, za które odpowiadać będą poszczególne osoby. Oznacza to, że za dane działanie odpowiedzialność ponosi ten członek zarządu, który dokonał uchybień w zakresie zapewniania zgodności w jego obszarze.

 

Raportowanie do KNF

 

Ostatnim aspektem związanym ze zmianami jest raportowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ilości i wolumenu transakcji. Od IV kwartału 2023 roku należy raportować nie tylko wspomniane kwestie, ale także uwzględniać podział na określone usługi płatnicze. Oznacza to, że oprócz ilości transakcji i ich sumy, MIP będzie zobowiązany do podzielenia ich według poszczególnych usług płatniczych wykonanych przez konkretną instytucję. Obecnie warto już powoli przygotowywać się na nadchodzące zmiany i w systemach ewidencyjnych Małych Instytucji Płatniczych rozdzielać dane.

 

Masz wątpliwości w zakresie nowych obowiązków MIP?

 

Wprowadzenie nowelizacji przepisów ma w zamiarze zarówno usprawnienie nadzoru nad Małymi Instytucjami Płatniczymi, jak i zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku płatności. Wobec nadchodzących zmian warto już teraz przygotować się do ich implementacji, zwłaszcza w zakresie monitorowania limitów transakcyjnych i raportowania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w zakresie funkcjonowania Twojej instytucji płatniczej – skontaktuj się ze mną. Nasz zespół doświadczonych specjalistów indywidualnie przeanalizuje Twoją sytuację i zaproponuje możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Łukasz Jabkowski