5 najważniejszych rzeczy o MIP

10 kwietnia 2023
/ Łukasz Jabkowski

Małe instytucje płatnicze (MIP) stanowią na ten moment stosunkowo nieodłączny element rynku finansowego. Pozwalają na wykonywanie transakcji pieniężnych w sposób bezpieczny i wygodny poza tradycyjnym udziałem banków. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, MIP-y stały się nie tylko nieco powszechniejsze, ale również o wiele bardziej złożone. Zastanawiasz się zatem, na jakiej zasadzie działa MIP? Jakie są limity i na co trzeba zwracać uwagę jako Mała instytucja płatnicza? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Mała instytucja płatnicza – niekoniecznie mała

 

Wynika to z tego, że limity usług płatniczych w przypadku MIP to 18 mln EUR rocznie i 1,5 mln EUR miesięcznie. W przypadku przekroczenia miesięcznego limitu transakcji, Mała instytucja płatnicza może złożyć wniosek o Krajową instytucję płatniczą (KIP) lub dostosować działalność do bieżących wymogów czyli wspomnianych limitów.

 

Nie ma ograniczeń co do formy działalności MIP

 

Nie przewidziano żadnych wymagań w tym zakresie. MIP prowadzony może być w ramach dowolnej formy prawnej. Tutaj jednak warto każdorazowo dostosowywać rodzaj działalności pod potrzeby konkretnej Małej instytucji płatniczej. Co do zasady jednak najczęściej przedsiębiorcy wybierają jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym aspekcie należy pamiętać, że dla spółki z z o.o. kapitał zakładowy to 5 tys. zł. Dodatkowo MIP znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a więc koniecznie przenalizuj wszelkie ryzyka, jeśli docelowo działalność zamierzasz prowadzić w formie JDG.

 

Przedmiot działalności MIP – usługi płatnicze i dodatkowa, inna działalność

 

MIP może wykonywać wszystkie usługi płatnicze wynikające z Ustawy o usługach płatniczych. Jedynym ograniczeniem pozostają omówione powyżej limity transakcyjne oraz te dotyczące depozytów. Mała instytucja płatnicza może przechowywać do 2000 EUR dla użytkownika. Dodatkowo MIP tzw. hybrydowy pozwala oferować poza bazowo działalnością nastawioną na usługi płatnicze – usługi w zakresie innych branż. KNF w pewnych przypadkach może jednak nakazać wyodrębnienie organizacyjne, jeśli ta druga działalność przeszkadza w wykonywaniu nadzoru lub zagraża stabilności finansowej podmiotu. Następuje to w drodze decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale będzie dotyczyć przeważnie ryzykownych branż z punktu widzenia organu np. prowadzenia kantoru kryptowalut.

 

Niestety na ten moment MIP ograniczony jest zasięgiem terytorialnym

 

Oznacza to, że Mała instytucja płatnicza może świadczyć usługi tylko w ramach terytorium RP, co wyłącza możliwość wykonywania transakcje poza granicami Polski. Ograniczenie tego typu stanowi jednak na ten moment przedmiot sporu przedstawicieli branży z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Mała Instytucja Płatnicza a podstawowe formalności

 

MIP jest zobligowany, aby posiadać określone dokumenty  i procedury. Do tego zakresu zaliczają się:

  • plan finansowy i program działalności na pierwsze 12 miesięcy działalności,
  • procedura zarządzania ryzykiem,
  • procedura AML,
  • dodatkowo – regulamin świadczenia usług płatniczych, polityka prywatności.

 

Na etapie rejestracji konieczne są plan finansowy i program na pierwszy rok działalności. Ponadto następnie konieczne są podstawowe dokumenty z zakresu AML czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Element dodatkowy na późniejszym etapie stanowią: polityka prywatności (jeśli zamierzasz świadczyć usługi drogą elektroniczną) oraz regulamin świadczenia usług Małej instytucji płatniczej.

 

Zastanawiasz się na prowadzeniem MIP w Polsce?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną z pomocą maila. Prowadzę obsługę szerokiego spektrum klientów zainteresowanych Małymi instytucjami płatniczymi. Ponadto zapewnię Ci kompleksową obsługę prawną i dostęp do niezbędnej dokumentacji AML. Napisz do mnie wiadomość i opisz swoje wątpliwości. Postaram się zasugerować Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązania lub umówimy się na spotkanie. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Łukasz Jabkowski