Dokumentacja i regulaminy

W tym wypadku, jeśli chcesz działać w Polsce jako instytucja płatnicza, to musisz mieć świadomość, że bardzo ważne będzie odpowiednie podejście do dokumentacji. W przypadku MIP jest ona nieco uproszczona, jednak Krajowa instytucja płatnicza (KIP) jest osobą prawna z siedzibą w Polsce i wymaga zdecydowanie bardziej skrupulatnego podejścia. Przykładowo przy Krajowej instytucji płatniczej wymaga się:

 • statutu, aktu założycielskiego bądź umowy spółki w zależności od formy prawnej,
 • planu działalności,
 • dokumentów, które wskazują na to, że posiadasz kapitał na tzw. fundusze własne,
 • regulaminu i dokumentacji,
 • systemu zarządzania ryzykiem i opis w jaki sposób działa kontrola wewnętrzna,
 • planu finansowego,
 • danych pozwalających na ustalenie tożsamości osób zarządzających.

Pozostałe dokumenty, które mogą okazać się wymagalne to np. w przypadku MIP również:

 • AML/CTF
 • plan finansowy i plan działalności na pierwszych 12 miesiecy,
 • procedury reklamacji,
 • odpowiednie regulacje związane z zarządzeniem ryzykiem.

Pamiętaj, że brak niektórych wymaganych załączników lub braki nie spowodują odrzucenie wniosku w KNF i nie będą skutkować wydaniem decyzji odmownej.
Rezultatem będzie dłuższy  rozpatrywania i ostatecznie KNF wyda decyzję na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału, jeśli nie dostarczysz w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów oraz informacji.

Łukasz Jabkowski prawnik / compliance officer

Pisaliśmy o tym