Krajowa Instytucja Płatnicza

Krajowa instytucja płatnicza (KIP) w odróżnieniu od MIP posiada zdecydowanie szerszy zakres możliwości. Zakres usług, który może świadczyć jest równoznaczny z m.in. art. 3 Ustawy o usługach płatniczych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że definicja usługa płatniczej zawiera jedynie zamknięty katalog wskazanych rodzajów działalności. W przypadku, gdy zdecydujesz się na działalność w formie KIP otrzymasz możliwość:

  • prowadzenia rachunku klienta – przyjmowania wpłat, przechowywania i wypłat gotówki,
  • obsługi transferów, przekazów pieniężnych i transakcji płatniczych,
  • wydawania instrumentów płatniczych,
  • świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej,
  • obsługiwania dostępu do informacji rachunku,
  • wiele innych wynikających z przepisów.

Tutaj jednak w odróżnieniu od MIP istnieją pewne wymogi, które należy spełnić. Przykładem będzie m.in. kapitał założycielski w w dużym uproszczeniu w wysokości nie niższej niż 125 000 EUR. Krajowa instytucja płatnicza może także zajmować się prowadzeniem usługi innych niż płatnicze w sposób hybrydowy, takich jak:

  • systemy płatności,
  • obsługę wymiany walut,
  • przechowywanie lub przetwarzanie danych,
  • prowadzenie innej działalności gospodarczej.

 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem statusu MIP? Zapraszam do kontaktu! Ustalimy wszelkie szczegóły!

 

Łukasz Jabkowski prawnik / compliance officer

Pisaliśmy o tym